Stowarzyszenie Komisów.pl

Projekt Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym – uwagi do projektu.

Projekt Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym – uwagi do projektu.

Projekt Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym – uwagi do projektu.
23 kwietnia
22:08 2019

W związku z pracami nad zmianą prawa, dotyczącego transportu drogowego, przedstawiamy Wam zmiany jakie są obecnie w fazie przygotowań do wdrożenia w ramach zmiany ustawy prawo o ruchu drogowym i dotyczą:

  • zapewnienie uczestnictwa Inspekcji Transportu Drogowego, co najmniej raz w roku, w skoordynowanych z właściwymi organami kontrolnymi innego państwa członkowskiego lub państw członkowskich Unii Europejskiej drogowych kontrolach technicznych zdatności do ruchu drogowego pojazdów,

  • wyznaczenie Głównego Inspektora Transportu Drogowego jako punktu kontaktowego w zakresie drogowych kontroli technicznych zdatności do ruchu drogowego pojazdów dotyczącej powiadamiania o wynikach kontroli państwa członkowskie Unii Europejskiej w przypadku stwierdzenia poważnych lub niebezpiecznych usterek bądź usterek prowadzących do ograniczenia lub zakazu użytkowania pojazdu, – wprowadzenie obowiązku posiadania przez kierowcę wykonującego przewóz drogowy protokołu najbardziej aktualnej drogowej kontroli technicznej,

  • rozszerzenie stosowania systemu oceny ryzyka w zakresie liczby i wagi usterek wykrytych w pojazdach, – wprowadzenie obowiązku by kontrole drogowe stanu technicznego pojazdów obejmowały co najmniej 5% łącznej liczby takich pojazdów zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  • wprowadzenie możliwości przeprowadzania szczegółowych drogowych kontroli technicznych w mobilnych stacjach kontroli drogowej i w wyznaczonych punktach przeprowadzania kontroli drogowych.

Z uwagi na fakt, że nasza branża powiązana jest z transportem, prosimy o wniesienie uwag i sugestii na adres biuro@sk.org.pl

Znając Wasze zdanie i czerpiąc z nich wiedzę, będziemy mogli opracować stanowisko Stowarzyszenia Komisów.pl, które przedstawimy rządzącym.

Podobne artykuły

0 Komentarzy

Brak komentarzy!

Brak komentarzy, czy chcesz dodać pierwszy?

Napisz komentarz

Napisz Komentarz