ZUS – „wspólnik iluzoryczny”

Szanowni Państwo, W imieniu Rzecznika MŚP zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie: „Czy w stosunku do Państwa została wydana decyzja w przedmiocie podlegania ubezpieczeniom społecznym jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...