O ankietach i nie tylko…

Kilka dni temu prezes zarządu Stowarzyszenia Komisów Maciej Szymajda został poproszony o rozmowę na łamach portalu Samar.pl (Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego). Punktem wyjścia do rozmowy była przeprowadzona niedawno ankieta dotycząca sytuacji w Wydziałach...

OC trzeba mieć

Dość boleśnie przekonał się o tym powiat Ostrowski. Historia ku przestrodze. W lutym 2018 roku stał się właścicielem zarejestrowanego w Polsce auta na mocy prawomocnego orzeczenia sądowego o jego przepadku. Orzeczenie doręczono 20 kwietnia i wtedy (23.04) urzędnicy...

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA NA INTERPELACJA POSELSKĄ

Jak doskonale Państwo wiedzą Wydziały Komunikacji są sparaliżowane. Poprawy sytuacji trudno wyczekiwać. Tym bardziej, po odpowiedzi na interpelację poselska Urszuli Pasławskiej. INTERPELACJA Posłanka zwróciła się do Ministerstwa Infrastruktury z rozwianiami,...