Kary za cofanie liczników przyjęte przez SEJM!

15 marca 2019 Sejmu uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny , wprowadzającą kary za „kręcenie liczników” w samochodzie! Do Kodeksu karnego wprowadzony zostanie art 306a: „§1. Kto zmienia wskazanie drogomierza...