Techniczna Szkoda Całkowita

Drodzy Państwo, 7 grudnia br. o godz. 11:30 w formie wideokonferencji odbędzie się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej, którego tematem będzie: Definicja technicznej szkody całkowitej. Firmy ubezpieczeniowe, często wykorzystują ekonomiczną szkodę...