Władze Stowarzyszenia zostały wybrane

Informujemy, że w dniu 19 marca 2018 roku, odbyło się Walne Zebranie członków StowarzyszeniaKomisów.pl. Spotkanie, które rozpoczęło się o godzinie 16:00 zakończyliśmy po godzinie dwudziestej pierwszej. Podczas Zebrania, Członkowie Stowarzyszenia wybrali na dwuletnią...

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków

Zarząd StowarzyszeniaKomisów.pl zawiadamia, że w dniu 19 marca 2018 r. (poniedziałek) w Warszawie odbędzie się Sprawozdawczo-Wyborcze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Pierwszy termin: 19 marca 2018 r. – godzina 16.00. Drugi termin: 19 marca...