AKCYZA – nie będzie pierwszego czytania!

W dniu dzisiejszym, z porządku obrad Sejmu w dniu 22 lutego 2016 roku, zdjęty został punkt 10 czyli pierwsze czytanie Senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk 1234). Nie kończy to oczywiście prac nad projektem. O wszystkich najnowszych...