SENAT – debata o obniżeniu akcyzy

W dniu dzisiejszym w Senacie RP odbyło się Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Ustawodawczej. Na posiedzeniu odbyło pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk senacki...

Poprawa wizerunku branży – spotkanie w Warszawie

W dniu 26 kwietnia w Zebra Tower w Warszawie odbyło się spotkanie grupu roboczej pracującej nad poprawą wizerunku handlu samochodami używanymi w Polsce. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Onet.pl, Motoraporter, Otomoto.pl, TNS-Polska, Związku Dealerów...