Opłata stała – opinie Branży i Wojewodów

W dniu dzisiejszym na stronach Rządowego Centrum Legislacji, opublikowane zostały uwagi organizacji branżowych dotyczące projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości opłaty stałej za brak sieci oraz stawki opłaty za brak sieci. Poza...

Nasze stanowisko w sprawie Rozporządzenia

10 sierpnia przesłaliśmy do Ministerstwa Środowiska uwagi dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości opłaty stałej za brak sieci oraz stawki opłaty za brak sieci.

Recykling – Projekt rozporządzenia

W dniu dzisiejszym Minister Środowiska opublikował Projekt Rozporządzenia w sprawie wysokości opłaty stałej za brak sieci oraz stawki opłaty za brak sieci. Zgodnie z rozporządzeniem, Wysokość opłaty stałej za brak sieci ma wynosić 12 000 zł, a Wysokość stawki opłaty...