„Rejestracja Profesjonalna” – posiedzenie Podkomisji

W dniu dzisiejszym 5 lipca 2017 roku o godzinie 18:00 odbędzie się pierwsze posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1543) – wprowadzającego...