1.000 zł kary za nierejestrowanie pojazdu!

W poniedziałek 1 lipca odbędzie się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3495) UWAGA! Jeżeli ustawa wejdzie w życie w formie...

Koniec faktur do paragonów.

W związku z przyjętym przez Rząd projektem Ministerstwa Finansów, od 1 września 2019 roku, przedsiębiorcy nie będą mogli wystawiać faktur na podstawie paragonów. Oczywiście Resort tłumaczy to walką z nieuczciwymi praktykami i dalszym uszczelnianiem „luki VAT-owskiej”....