Projekt Ustawy o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został Projekt Ustawy o zmianie Ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten ma na celu wdrożenie do polskiego systemu prawnego regulacji wynikających z dyrektywy Parlamentu...