Rejestracje Profesjonalna – posiedzenie Komisji

Projekt „Rejestracji Profesjonalnej trafił do Sejmu i został skierowany do dalszych prac w komisji. Na 8 czerwca 2017 roku o godzinie 14, zaplanowane zostało posiedzenie Komisji Infrastruktury na którym rozpatrywany będzie Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy...