Projekt Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym – uwagi do projektu.

W związku z pracami nad zmianą prawa, dotyczącego transportu drogowego, przedstawiamy Wam zmiany jakie są obecnie w fazie przygotowań do wdrożenia w ramach zmiany ustawy prawo o ruchu drogowym i dotyczą: zapewnienie uczestnictwa Inspekcji Transportu Drogowego, co...