Posiedzenie zespołu ds. Transportu – Prawo o Ruchu Drogowym

4 listopada 2020 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Zespół Roboczy ds. Transportu Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Tematem posiedzenia był: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych...