Opłata Produktowa i Wpis do Rejestru (BDO)

24 stycznia 2018 roku uruchomiono rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Marszałków Województw. Aby w nim się zarejestrować, należy złożyć wniosek o wpis do rejestru w formie pisemnej. Po stwierdzeniu, że wniosek nie zawiera braków formalnych, Marszałek Województwa,...