Interpelacja nr 20923 w sprawie Opłaty Produktowej

Na stronie Sejmu opublikowana została Interpelacja nr 20923 skierowana do Ministra Środowiska w sprawie opłaty produktowej, zgłoszona 16 marca przez Posła Tomasz Kostusia (PO). Pan Poseł zwrócił się w naszym imieniu do Pana Ministra z prośbą o pomoc w rozwiązaniu...

Zostało 6 tygodni do wejścia w życie RODO!

Zostało 6 tygodni do wejścia w życie RODO! Dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać w Polsce nowe Rozporządzenie unijne dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. RODO). Zostało zatem niewiele czasu na przygotowanie firmy do zmian wynikających z RODO. Wbrew pierwszym...

„Nowe otwarcie” – stan kasy oraz zmiany w Stowarzyszeniu

W dniu Walnego Zebrania Członków, podczas którego wybrane zostały nowe władze Stowarzyszenia Komisów.pl, mieliśmy 230 członków, a stan kasy stowarzyszenia wynosił 4.914,35 zł. Od początku istnienia stowarzyszenia na koncie zgromadziliśmy 7.770,44 zł z czego wydaliśmy:...