Opinia StowarzyszeniaKomisów.pl w sprawie akcyzy.

W dniu dzisiejszym przesłaliśmy do Senackich komisji zajmujących się projektem zmian w podatku akcyzowym (druk 107) opinię naszego stoważyszenia załaczamy poniżej. Opinia: strona 1 z 4.pdf strona 2 z 4.pdf strona 3 z 4.pdf strona 4 z 4.pdf  ...

Odwołanie Walnego Zgromadzenia

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Komisów Niestety jesteśmy zmuszeni odwołać wtorkowe tj.15-11-2016 Walne Zgromadzenie. O następnym terminie wraz z planami obrad i propozycją zmian zostaną Państwo poinformowani 7 dni wcześniej.

Zaproszenie do Senatu.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy oficjalne zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Ustawodawczej, które odbędzie się w dniu 15 listopada 2016r. (wtorek) o godzinie 9.00 w sali 176. Komisje zajmować...

Informacja o Walnym Zgromadzeniu

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia informujemy, że planowane jest Walne Zgromadzenie naszego Stowarzyszenia, na którym będą poruszone zmiany w stukturze oraz zarządzie Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie odbędzie się dnia 15-11-2016 o godz. 12:00 w Warszawie w...

UWAGI do projektu ustawy.

W związku z opublikowaniem na stronach Rządowego Centrum Legislacji Projektu Ustawy o zmianie Ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, w ramach konsultacji publicznych zgłosilismy swoje ugwagi. Opinia StowarzyszeniaKomisów.pl do pobrania:...