W dniu dzisiejszym przesłaliśmy do Ministerstwa Finansów uwagi Stowarzyszenia Komisów.pl dotyczącego projektu z dnia 17 maja 2019 roku rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy. Projekt wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny (www.rcl.gov.pl).

Polecamy zapoznanie się ze stanowiskiem naszego Stowarzyszenia: