W poniedziałek 1 lipca odbędzie się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3495)

UWAGA!

Jeżeli ustawa wejdzie w życie w formie zgodnej z projektem, to będziemy musieli w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej złożyć wniosek o jego rejestrację.

W wielkim skrócie oznacza to dla nas znacznie większe koszty ubezpieczeń OC, dodatkowy czas poświęcony na wizyty w Wydziałach Komunikacji i problem ze sprzedażą aut na „miękkim dowodzie”.

Każde niedopełnienie obowiązków związanych z zarejestrowaniem lub niewyrejestrowaniem pojazdu w ciągu 30 dni, zgodnie z projektowanym artykułem 140mb podlegać będzie karze pieniężnej w wysokości 1.000 złotych.

W posiedzeniu podkomisji weźmie udział przedstawiciel Stowarzyszenia Komisów.pl

Jeżeli macie jakiej zastrzeżenia lub pomysły na zmiany w tej ustawie, prosimy o zgłaszanie ich w komentarzach lub na e-mail:

maciej.Szymajda@stowarzyszeniekomisow.pl

Całość projektu znajdziecie – TUTAJ

Interesujące nas zmiany w ustawie i ruchu drogowym znajdziecie niżej znajdują się w Art. 4 wprowadzającym zmiany w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.4).