Stowarzyszenie Komisów.pl

BDO – kolejna interpretacja Ministerstwa Środowiska

BDO – kolejna interpretacja Ministerstwa Środowiska

BDO – kolejna interpretacja Ministerstwa Środowiska
26 września
19:33 2019

Od chwili uruchomienia BDO większość z nas zastanawia się w jaki sposób i na jakich dokumentach mamy zamieszczać nadany nam numer rejestrowy.

Pytanie to jest dla nas bardzo istotne ponieważ, za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością, grozi nam kara od 1.000 zł do 1.000.000 zł. Pierwsze decyzja nakładające kary już się pojawiają…

W związku z tym, że Minister Środowiska nie odpowiedział do dziś na nasze pismo wysłane 6 sierpnia 2018 roku, zwróciliśmy się do Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców z prośbą o wysłanie zapytania do Ministerstwa Środowiska.

W tym miejscu chcemy podziękować Panu Rzecznikowi i osobom z jego biura, za zainteresowanie się sprawą i przekazanie naszego Pytania.

23 września otrzymaliśmy od Rady Przedsiębiorców, której członkiem jest Stowarzyszenie Komisów.pl, odpowiedź na pismo w sprawie wydania objaśnienia prawnego dotyczącego art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz, z późń. zm.).

Odpowiedź Ministerstwa Środowiska znajdziecie – TUTAJ

Niestety odpowiedz kolejny raz nie rozwiązuje problemu, a tak naprawdę może być dla nas pułapką…

W swojej interpretacji Ministerstwo Środowiska kolejny raz wykracza poza zapisy ustawy, pisząc:Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wskazanym w art. 57 ust. 1 ww. ustawy (…) zobligowane, zgodnie z art. 63 ustawy o odpadach, do umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach bezpośrednio związanych z działalnością objętą wpisem do Rejestru-BDO, na przykład: faktury VAT, paragony fiskalne, umowy kupnasprzedaży, sprawozdania, karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów.

Numeru rejestrowego nie umieszcza się natomiast na dokumentach kadrowych, czy związanych z bieżącą obsługą administracyjną i funkcjonowaniem biura firmy, czyli dokumentach nie związanych bezpośrednio z działalnością objętą wpisem do Rejestru-BDO.

Odnosząc się do wskazanych w uzasadnieniu wątpliwości dotyczących umieszczania numeru rejestrowego na deklaracjach AKC-U, deklaracjach podatkowych oraz deklaracjach VAT, wzory poszczególnych dokumentów określa właściwe rozporządzenie Ministra Finansów. Należy zaznaczyć, że w przypadku, gdy na dokumentach posiadających określony wzór, wydanych na podstawie odrębnych przepisów, nie przewidziano pola do umieszczania numeru rejestrowego, wówczas obowiązek, o którym mowa w art. 63 ustawy o odpadach, w przypadku tego rodzaju dokumentów nie znajduje zastosowania.”

To jak to w końcu jest?

Wymagane elementy faktur VAT określa art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. W obu nie przewidziano pola do umieszczania numeru rejestrowego.

Dla przypomnienia umieszczę treść art. 63 w całości:

Podmiot, o którym mowa w art. 57 ust. 1, jest obowiązany umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.”

W takim przypadku według, której części interpretacji Ministerstwa Środowiska mamy działać?

– Tej zgodnie z którą mamy podawać nr BDO w fakturach?

– Czy tej mówiącej, o tym, że jeżeli we właściwym rozporządzeniu Ministra Finansów nie przewidziano pola do umieszczania numeru rejestrowego, wówczas obowiązek, o którym mowa w art. 63 ustawy o odpadach, w przypadku tego rodzaju dokumentów nie znajduje zastosowania???

Czy dokumenty kadrowe lub związane z bieżącą obsługą administracyjną i funkcjonowaniem biura firmy nie są sporządzane w związku z prowadzoną działalnością?

Niedźwiedzia przysługa Ministerstwa Środowiska

Jak widzicie w ustawie nie ma mowy o żadnym ograniczeniu, zawężeniu czy wykluczeniu jakichś dokumentów, w których możemy nie podawać numeru BDO. Numer mamy podawać na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Wierząc, że pracownicy MŚ chcą dobrze, nie posądzamy ich o złą wolę. Niestety kolejny raz próbując swoją interpretacją „naprawiać” ustawę, mogą narobić więcej złego niż dobrego…

Chodzi o to, że jest to tylko kolejna interpretacja, a nie zmiana prawa. Jeżeli zastosujemy się do wytycznych podanych w tym piśmie lub wcześniejszej interpretacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa, kolejna władza, która będzie literalnie czytać ustawę i nie będzie zgadzać się z obecnie rządzącymi, może zacząć nas karać za nieprzestrzeganie art. 63. Kara od 5.000 do miliona, pomnożona przez liczbę dokumentów (ustawa nie przewiduje kary łącznej), rozłoży finansowo każdego z nas…

Do ograniczenia katalogu dokumentów, w których mamy podawać numer BDO niezbędna jest zmiana prawa. Żadną interpretacją nie można tego zrobić.

W piątek 27 września 2019 roku, o godzinie 11:00, odbędzie się kolejne posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami – Rady Przedsiębiorców. Stowarzyszenie Komisów.pl reprezentować będzie Mecenas Dariusz Brzozowski.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do obserwowania profilu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców na Facebooku, gdzie będziecie mogli obejrzeć relację na żywo z obrad. Mecenas Brzozowski, w trakcie prac, wskaże nasze obawy i wątpliwości dotyczące odpowiedzi Ministerstwa Środowiska.

Odpowiedź Ministerstwa Środowiska znajdziecie – TUTAJ

Pismo Stowarzyszenia Komisów.pl znajdziecie – TUTAJ

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur – TUTAJ

Ustawę o podatku od towarów i usług – TUTAJ

Podobne artykuły

0 Komentarzy

Brak komentarzy!

Brak komentarzy, czy chcesz dodać pierwszy?

Napisz komentarz

Napisz Komentarz