Stowarzyszenie Komisów

Duży sukces Stowarzyszenia Komisów.pl

Duży sukces Stowarzyszenia Komisów.pl

Duży sukces Stowarzyszenia Komisów.pl
11 września
08:30 2018

Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Komisów.pl w prace legislacyjne nad projektem Ustawy zmieniającej Ustawę o Ruchu Drogowym (druk UC65), udało się wpłynąć na jej kształt i znacznie ułatwić życie Polakom.

3 listopada 2016 roku przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury nasze uwagi do w/w projektu ustawy – pismo znajdziecie TUTAJ.

Departament Prawny Ministerstwa Infrastruktury uwzględnił wszystkie zaproponowane przez Stowarzyszenie Komisów.pl poprawki.

Poprawka nr 1

Z projektu usunięty został przepis, który mógłby doprowadzić do tego, że np. pojazdem oznaczonym jako pomoc drogowa niemożna było by przewozić niczego innego niż samochody. Chodzi o punkt 6 artykułu 60, zgodnie z którym zabronione miało być używanie pojazdu „oznaczonego w sposób nieodpowiedni do przewożonego ładunku.” Naszym zdaniem, punkt ten był niedostatecznie określony i pozostawiał wiele możliwości nadinterpretacji. Np. kierowca prowadzący samochód oznakowany jako „pomoc drogowa” przewożący prawidłowo zabezpieczoną deskę, lub inny bagaż nie mający nic wspólnego z motoryzacją mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności w związku z tym artykułem.

Poprawka nr 2

Zwróciliśmy również uwagę na to, że po wprowadzeniu proponowanego w Projekcie Ustawy brzmienia w art. 71 ust. 1 spowoduje, nie dopuszczenie do ruchu samochodów zarejestrowanych czasowo w celu „przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego(…)”.

Uwaga została uwzględniona i w poprawionym projekcie Ustawy zaproponowano nowe brzmienie art. 71 ust. 1, uwzględniające dowód rejestracyjny jako dokument stwierdzający dopuszczenie do ruchu pojazdu.

Poprawka nr 3

W poprawionym projekcie zrezygnowano również z budzącego wiele zastrzeżeń obowiązku dokonywania badań technicznych po terminie w Centrach Badań Technicznych TDT oraz z tworzenia takich centrów. Oznacza to, że miedzy innymi dzięki naszym uwagom, nie będziemy ograniczeni do 16 Stacji Kontroli Pojazdów w kraju, w których można by było zrobić taki przegląd. Dzięki tym zmianom unikniemy ogromnych kolejek, zaoszczędzimy dużo czasu i dodatkowych kosztów dla osób mieszkających kilkadziesiąt lub więcej kilometrów od takiej stacji.

W piśmie skierowanym do Ministra Infrastruktury wskazaliśmy, że jesteśmy przeciwni wprowadzeniu tego przepisu ponieważ naszym zdaniem jest on niezgodny z dyrektywą 2014/45/UE oraz przyczyni się do karania osób, które nie z własnej winy przekroczyły termin, w którym powinny przeprowadzić badanie techniczne.

Wskazaliśmy, że Polskie przepisy dotyczące częstotliwości badań technicznych dla pojazdów kategorii MI i NI, są dwukrotnie bardziej restrykcyjne niż minimalne wymogi zapisane w dyrektywie Unijnej.

Proponowany zapis dotknął by między innymi właścicieli aut po wypadku spowodowanym nie z ich winy. Proces likwidacji szkody z ubezpieczenia OC sprawcy, często trwa bardzo długo. Uniemożliwia to przeprowadzenie okresowego badania technicznego w terminie. W podobnej sytuacji byłyby osoby obłożnie i przewlekle chore oraz pracujące na kontrakcie zagranicznym i marynarze wyjeżdżający z Polski na 3, 6 lub więcej miesięcy, które nie mają możliwości wykonania badania technicznego w terminie.

Stwierdziliśmy, że naszym zdaniem art. 84 ust. 5 dyskryminuje obywateli ze wzglądu na miejsce zamieszkania, a zgodnie z Artykułem 21 dyrektywy 2014/45/UE dotyczącym Sankcji: „Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji (…). Sankcje te muszą być skuteczne, proporcjonalne, odstraszające i niedyskryminujące.” Mieszkańcy mniejszych miejscowości mają często kilkadziesiąt lub więcej kilometrów do dużych miast w których miały być zlokalizowane stacje TDT. Odległość tą z wykorzystaniem „pomocy drogowej” lub innego środka transportu, często musieliby przebyć kilkukrotnie. Ze względu na odległość do SKP i potrzebny na dotarcie tam czas, koszty przeprowadzenia takiego badania technicznego mogą być kilkadziesiąt razy wyższe niż dla mieszkańców dużych miast. Biorąc pod uwagę ilość spraw którymi zajmować się miały wyłącznie stacje kontroli prowadzone przez TDT, kolejki do nich byłyby bardzo długie co również byłóby zdecydowanie bardziej dotkliwe dla mieszkańców wsi i małych miasteczek oddalonych od miast wojewódzkich. W konsekwencji mieszkańcy mniejszych miejscowości ponosiliby o wiele większe koszty za te same „wykroczenie” niż mieszkańcy dużych miast.

Zapoznajcie się z poprawionym projektem ustawy i jeżeli znajdziecie w nim jeszcze jakieś paragrafy wymagające zmian lub budzące Wasze obawy lub wątpliwości napiszcie do nas, a my uwzględnimy je podczas dalszych pran nad projektem.

Załącznik do raportu z konsultacji społecznych do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk UC65) z Uwagami Stowarzyszenia Komisów.pl znajdziecie TUTAJ 

Poprawka nr 1 – str. 29-30 – uwzględniona

Poprawka nr 2 – str. 43-44 – Zaproponowano nowe brzmienie art. 71 ust. 1, uwzględniające dowód rejestracyjny jako dokument stwierdzający dopuszczenie do ruchu pojazdu

Poprawka nr 3 – str. 89-90 – uwzględniona

Przebieg dalszych prac nad projektem możecie obserwować na stronie RCL – TUTAJ 

Źródło:

– Pismo Departamentu Prawnego Ministerstwa Infrastruktury do Rządowego Centrum Legislacji (z dnia 13-04-2018 ), z poprawionym projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (druk UC 65) z prośbą o dalsze prowadzenie prac – TUTAJ

– Załącznik do raportu z konsultacji społecznych do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk UC65) – TUTAJ

– Pierwotny projekt Ustawy – TUTAJ

– Strona RCL – prace nad Dukiem UC65 – TUTAJ

 

Podobne artykuły

0 Komentarzy

Brak komentarzy!

Brak komentarzy, czy chcesz dodać pierwszy?

Napisz komentarz

Napisz Komentarz

Archiwum