Stowarzyszenie Komisów.pl

Kary za cofanie liczników przyjęte przez SEJM!

Kary za cofanie liczników przyjęte przez SEJM!

Kary za cofanie liczników przyjęte przez SEJM!
15 marca
17:46 2019

15 marca 2019 Sejmu uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny , wprowadzającą kary za „kręcenie liczników” w samochodzie!

Do Kodeksu karnego wprowadzony zostanie art 306a: „§1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w ust. l.

§3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu kreślonego w §1 lub §2,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Przepis ten w końcu zakończy funkcjonowanie przygranicznych punktów „cofania liczników” ponieważ w przepisie wprost wskazano, że karze będzie również podlegał zlecający fałszowanie wskazań licznika.

Ustawa dopuszcza wymianę licznika, w przypadkach opisanych w art. 81a:

Wymiana drogomierza jest dopuszczalna, gdy drogomierz nie odmierza przebiegu pojazdu w sytuacji, w której ze względu na przeznaczenie drogomierza powinien ten przebieg odmierzać lub gdy jest konieczna wymiana elementu pojazdu, z którym drogomierz jest nierozerwalnie związany. Wymiana drogomierza może nastąpić tylko na drogomierz sprawny i właściwy dla danego typu pojazdu.”

Po wymianie obowiązkowo trzeba w ciągu 14 dni podjechać do stacji kontroli pojazdów w celu sprawdzenia, czy licznik działa prawidłowo i wpisania stanu licznika do CEP. Kosztować takiej wizyty to 100 złotych.

Zgodnie z nowymi przepisami, Policja, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, itd., przy każdej kontroli będą miały obowiązek spisywania aktualnego stanu licznika. Dotyczyć to będzie równie pojazdów niezarejestrowanego (sprowadzanych), przewożonych na przyczepie lub holowanego. Dzięki temu w Centralnej Ewidencji Pojazdów będziemy mieli więcej wpisów dotyczących zmian przebiegu w trakcie użytkowania pojazdu, a nie tak jak dziś tylko jeden w roku dodawany podczas badania technicznego.

Ustawa Teraz trafi do Senatu gdzie miejmy nadzieję zostanie przyjęta, a następnie do Prezydenta. Przepis karne wejdą w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

Projekt ustawy znajdziecie – TUTAJ

Podobne artykuły

0 Komentarzy

Brak komentarzy!

Brak komentarzy, czy chcesz dodać pierwszy?

Napisz komentarz

Napisz Komentarz