11 lutego 2016 r. w hotelu Airport Hotel Okęcie w Warszawie odbyło się Spotkanie informacyjne „Poziomy odzysku i recyklingu, sprawozdania i wnioski o dopłatę za rok 2015” zorganizowane przez Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów FORS, na które zostaliśmy zaproszeni.

W trakcie spotkania Wiceprezes naszego StowarzyszeniaKomisów.pl Maciej Szymajda przedstawił cele Stowarzyszenia, oraz możliwość wzajemnej współpracy ze Stowarzyszeniem FORS. Omówiliśmy problem „szarej strefy” w naszych branżach i temat umów o zapewnienie sieci recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, które jako wprowadzający musimy mieć podpisane po 1 stycznia 2016 roku. Prezes FORS Pan Adam Małyszko oraz Pani Agnieszka Misiejuk – Wiceprezes Stowarzyszenia FORS, przedstawili najczęściej pojawiające się błędy w takich umowach powodujące ich nieważność.

W spotkaniu udział wzięło ponad 130 przedstawicieli branży oraz wielu zaproszonych gości, a wśród nich: Agnieszka Błoch – Dyrektor ds. Rozwoju Polskiej Izby Motoryzacji, Alfred Franke – Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, Beata Kozak z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Bogumił Papierniok – Członek Grupy Roboczej Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, Bogusław Pijanowski – Zastępca Dyrektora w Przemysłowym Instytucie Motoryzacyjnym, Ewa Rostek – Kierownik Centrum Badań Materiałowych Instytutu Transportu Samochodowego, Andrzej Walicki – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ryszard Wieczorek – Dyrektor w Związku Pracodawców Motoryzacji. StowarzyszenieKomisów.pl reprezentował Wiceprezes – Maciej Szymajda.

W trakcie spotkania poruszane były kwestie dotyczące branży recyklingu pojazdów, min.: przygotowanie prowadzących stacje demontażu do wypełnienia i złożenia rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz wniosku o dopłaty do demontażu, optymalizacja kosztów działalności stacji demontażu po likwidacji programu dopłat, certyfikacji części, podsumowano cykl styczniowych Warsztatów – zorganizowanych w Stacji Demontażu w Dobrzyniewie Dużym k. Białegostoku, Pani Marta Witkowska – Wiceprezes FORS przedstawiła prezentacje dotyczącą sprawozdań o pojazdach wycofanych z eksploatacji, po której przedstawiciele NFOŚiGW omówili najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu sprawozdań o pojazdach wycofanych z eksploatacji i wniosków o dopłaty. W trakcie spotkania poruszone zostały również tematy platformy aukcyjnej FORS oraz korzyści i zagrożeń płynących z umów z wprowadzającymi pojazdy.

Ważnym punktem spotkania była debata na temat certyfikacji części. Debatę poprowadził Prezes Adam Małyszko, Dyskusja pozwoliła lepiej zrozumieć problemy związane z certyfikacją części i stanowiska różnych przedstawicieli branży motoryzacyjnej. W trakcie dyskusji zgłoszona została propozycja określenia procedur testowania części, przyjęcia w stacjach demontażu zasad (kodeksu) dobrych praktyk i podjęcia współpracy z zakładami regenerującymi części używane. Uczestnicy dyskusji zgodnie stwierdzili konieczność podjęcia zdecydowanych działań w walce z szarą strefą i promowania części o gwarantowanym pochodzeniu. Zadeklarowano też wzajemną współpracę w tym zakresie.

Dziękujemy Prezesowi FORS Panu Adamowi Małyszko za zaproszenie i liczymy na udaną współpracę naszych organizacji.