Stowarzyszenie Komisów

Kontrole ITD z BAG

Kontrole ITD z BAG

Kontrole ITD z BAG
12 maja
12:37 2019

Nadchodzą zmiany w przepisach
“Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym”
W tym artykule postanowiłem przedstawić najistotniejsze założenia zmian, wskazując jednocześnie że będą one dotyczyć drogowej kontroli technicznej pojazdów wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób, tj. pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą, pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu ładunków i mających maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, przyczep o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz ciągników kołowych użytkowanych głównie na drogach publicznych do komercyjnego drogowego transportu towarów o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej przekraczającej 40 km/h.
Główne założenie projektu to zwiększenie bezpieczeństwa drogowego oraz kierowanie działań zmierzających do utrzymania pojazdów w bezpiecznym i akceptowalnym z punktu widzenia ochrony środowiska stanie w trakcie ich użytkowania.


Drogowe kontrole techniczne są kluczowym elementem niezbędnym do osiągnięcia trwałego wysokiego poziomu zdatności do ruchu pojazdów użytkowych, w całym okresie ich użytkowania.
Kontrole te przyczyniają się również do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z pojazdów oraz do zapobiegania nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym związanej z różnymi poziomami kontroli stosowanymi przez poszczególne państwa członkowskie UE” Rządzący chcąc osiągnąć cel, wyznaczyli poprzeczkę żeby poddać wyrywkowej kontroli 5% zarejestrowanych pojazdów w ciągu jednego roku, a te kontrole miały by się odbywać w miarę możliwości technicznych, na mobilnych Stacjach Kontroli Pojazdów, które to będą obsługiwane przez wykwalifikowaną obsługę tj: Diagnostów posiadających odpowiednie uprawnienia, ale z zastrzeżeniem że na takiej Stacji, po przejściu pozytywnego badania, nie będą przedłużane wpisy o badaniu technicznym pojazdu. Do zapewnienia skutecznej wymiany informacji między państwami członkowskimi UE w każdym państwie powinien istnieć punkt kontaktowy do celów współpracy z innymi właściwymi organami.

W projekcie wskazuje się, że zadania punktu kontaktowego w PL, wykonuje Główny Inspektor Transportu Drogowego. Punkt ten służyć ma wymianie informacji, w tym w zakresie powiadamiania o wynikach kontroli innych państw członkowskich UE w przypadku stwierdzenia poważnych lub niebezpiecznych usterek bądź usterek prowadzących do ograniczenia lub zakazu użytkowania pojazdu, który nie został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do tego punktu będą też trafiały informacje z innych państw UE o usterkach wykrytych na ich terytorium, w pojazdach zarejestrowanych w PL.

Uregulowano również sposób przekazywania przez inne służby informacji dotyczących stwierdzenia w pojeździe niezarejestrowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poważnych lub niebezpiecznych usterek bądź usterek prowadzących do ograniczenia lub zakazu użytkowania pojazdu, w celu przekazania ich państwu członkowskiemu UE, w którym pojazd jest zarejestrowany. Informacje te będą przekazywane przy użyciu formularzy elektronicznych udostępnionych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.


Reasumując:
Kontrole drogowe, wyrywkowo stwierdzające stan techniczny pojazdów, będą się odbywały na terytorium PL, jak również na terenie całej UE i będą one takie same, podlegały jednym przepisom i restrykcjom, a także dane będą gromadzone w taki sposób, żeby można było weryfikować wszystko w prosty sposób.


Żródło: http://www.sejm.gov.pl/

Podobne artykuły

0 Komentarzy

Brak komentarzy!

Brak komentarzy, czy chcesz dodać pierwszy?

Napisz komentarz

Napisz Komentarz

Archiwum