22 listopada 2019 roku otrzymaliśmy z Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, której członkiem jest Stowarzyszenie Komisów.pl, informację, że Ministerstwo Finansów rozważa obniżenie progu obrotu bezgotówkowego między przedsiębiorcami z 15 tyś. do 8 tys.

Jako argumenty za tym rozwiązaniem Ministerstwo Finansów wskazuje na postępującą cyfryzację państwa, a modelowym państwem w tym zakresie jest Szwecja, uznawana za najbardziej „niegotówkowy” kraj na świecie. Od lat podejmuje ona działania na rzecz stopniowego ograniczania używania fizycznej waluty.

Skutkiem zmniejszenia gotówki w obiegu będzie obniżenie kosztów m.in. wytwarzania, transportu czy zabezpieczania gotówki, które – według ostrożnych szacunków resortu – wynoszą 1 % PKB (tj. 20 mld zł), a według Narodowego Banku Polskiego nawet 3,2 %. Już sam koszt produkcji bilonu o najmniejszych wartościach przewyższa jego wartość nominalną.

Ministerstwo wskazuje również na uszczelnienie systemu, co będzie się wiązać z pełną transparentnością obiegu gotówki, a także lepszą ściągalnością danin i podatków. Ułatwi to walkę z szarą strefą i zmniejszy skalę przestępstw na tle skarbowym.

Ministerstwo Finansów deklaruje, że weźmie pod uwagę przy podejmowaniu decyzji argumenty przeciwników tego rozwiązania.

Zostaliśmy poproszeni o przesłanie opinii Członków Stowarzyszenia Komisów.pl dotyczących tego ważnego dla świata biznesu zagadnienia.

W związku z tym wracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedstawienie Państwa stanowisk w powyższej kwestii. Prosimy nie o ogólne stwierdzenia tylko o konkretne opisanie ewentualnych negatywnych skutków proponowanego rozwiązania.

Opinie prosimy przesyłać do dnia 4 grudnia 2019 roku, na adres: biuro@sk.org.pl