4 listopada 2020 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Zespół Roboczy ds. Transportu Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Tematem posiedzenia był:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC48

Polecamy obejrzenie całości posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej.