Stowarzyszenie Komisów

Postulaty Stowarzyszenia Komisów.pl przesłane do Rzecznika MiŚP

Postulaty Stowarzyszenia Komisów.pl przesłane do Rzecznika MiŚP

Postulaty Stowarzyszenia Komisów.pl przesłane do Rzecznika MiŚP
08 grudnia
16:01 2019

W tym tygodniu Stowarzyszenie Komisów.pl wysłało do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców dwa ważne dla naszej branży pisma.

BDO i Recykling w Auto Handlu

Pierwsze z nich jest nawiązaniem do ostatniego posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami, które odbyło się w dniu 28 listopada 2019 roku. Na posiedzeniu rozmawialiśmy o BDO i problemach naszej branży z Opłatą Produktową i sprawozdawczością związaną z importem pojazdów używanych. Całe posiedzenia możecie obejrzeć – TUTAJ

W piśmie wskazaliśmy najważniejsze naszym zdaniem problemy i przedstawiliśmy pomysły na ich rozwiązanie.

W szczególności wskazaliśmy, że jeżeli prześledzimy „życie” produktów zawartych w pojazdach od ich powstania w fabryce do finalnego recyklingu, to okaże się, że za recykling tych samych produktów płacimy co najmniej 3 razy:

  1. Producenta

  2. Wprowadzający z tytułu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

  3. Wprowadzający z tytułu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach oraz ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

I zaproponowaliśmy wyłączenie z obowiązku wpisu do rejestru oraz sprawozdawczości mikro, małych i średnich przedsiębiorców, będących wprowadzającymi na polski rynek towary używane:

  • zawierające produkty określone w załączniku 4a do ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,

  • baterie i akumulatory zawarte we wprowadzanych na polski towarach używanych.

Z pismem możecie się zapoznać – TUTAJ

Najważniejsze postulaty przedsiębiorców na najbliższe 4 lata Nowego rządu

Drugie pismo było odpowiedzią na prośbę Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o przedstawienie, najważniejszych naszym zdaniem, 4 postulatów systemowych zmian w obszarze prawa gospodarczego i otoczenia biznesu, które, ułatwią funkcjonowanie wszystkim przedsiębiorcom w Polsce.

Z nadesłanych propozycji Rzecznik MiŚP wyłoni 6 obejmujących oczekiwania zarówno dużych jak i małych firm i zwróci się do organizacji reprezentujących przedsiębiorców w Radzie Dialogu Społecznego aby te problemy stawiali na posiedzeniach Rady, a ja jako Rzecznik spowoduję, aby stały się one ważnym elementem debaty publicznej.

Przedstawiając nasz postulaty skupiliśmy się na naszej branży i Państwa oczekiwaniach wyrażonych w dyskusji na naszym Profilu Facebook.

Zaproponowaliśmy:

  1. Zmiana obowiązku rejestracji pojazdów sprowadzonych z UE na obowiązek zgłoszenia nabycia i zbycia oraz umożliwienie dokonywania takich czynności przez internet.

  2. Zniesienie PCC dla firm zawodowo zajmujących się sprzedażą samochodów.

  3. Proponujemy aby obowiązek posiadania ubezpieczenia OC dotyczył tylko pojazdów faktycznie użytkowanych w ruchu lądowym.

  4. Umożliwienie stosowania tablic profesjonalnych dla aut używanych

  5. Rejestr BDO – zniesienie obowiązku wpisu do rejestru BDO i obowiązków środowiskowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy wprowadzają na polski rynek towary używane.

Z całym pismem możecie się zapoznać – TUTAJ

Podobne artykuły

0 Komentarzy

Brak komentarzy!

Brak komentarzy, czy chcesz dodać pierwszy?

Napisz komentarz

Napisz Komentarz

Archiwum