Projekt „Pomoc prawna” – już od ponad 50 dni pomagamy komisom !!!

10 lipca wystartował innowacyjny projekt bezpłatnej pomocy prawnej dla członków naszego Stowarzyszenia. Jest to pierwsze tego typu zorganizowane przedsięwzięcie wsparcia prawnego dla naszego środowiska. W tym celu podjęliśmy współpracę z prawnikiem specjalizującym się w branży motoryzacyjnej z wieloletnim doświadczeniem praktycznym – Mecenasem Dariuszem Brzozowskim z Kancelarii Prawa Motoryzacyjnego – Motoprawnik.com.

Funkcjonowanie w branży motoryzacyjnej bardzo często wiąże się z potrzebą znajomości przepisów prawnych oraz umiejętności ich wykorzystania w obronie interesów komisu. Dla Stowarzyszenia Komisów prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z prawem było zawsze priorytetem.

Dziś, po ponad 50 dniach działania Pomocy Prawnej czas na pierwsze podsumowanie.

Pan Mecenas Dariusz Brzozowski udzielił pomocy prawnej kilkunastu członkom Stowarzyszenia, którzy poprosili o wsparcie.

Głównym tematem zgłaszanym przez naszych członków były sprawy związane odpowiedziami na reklamacje klientów. Mecenas Stowarzyszenia Komisów.pl prowadził konsultacje telefoniczne z Komisami, przygotowywał pisma z odpowiedzią na reklamacje klientów oraz co najcenniejsze – rekomendował wdrożenie zaleceń, które w przyszłości w znacznym stopniu mogą zabezpieczyć interesy prawne Komisów.

W jednej z trudnych spraw udało się przeciwdziałać niesłusznym żądaniom Klienta co do roku produkcji samochodu i oszczędzić właścicielowi autohandlu kilka tysięcy złotych.

Świadomość prawna jest jednym z ważniejszych aspektów bezpieczeństwa działania w naszej branży. Niejednokrotnie codzienne sprawy bieżącej działalności komisu mogą przysłonić potrzebę orientacji w przepisach motoryzacyjnych. Warto pamiętać, że dobre zabezpieczenie prawne, świadomość swoich praw oraz dobrze przygotowane dokumenty sprzedaży (umowa i protokół sprzedaży samochodu) mogą nam zapewnić ochronę przed reklamacjami bądź kosztownym postępowaniem sądowym.

Dla przypomnienia:

Bezpłatna Pomoc Prawna Stowarzyszenia Komisów.pl to trzy proste kroki:

  1. Wejdź na stronę Pomocy Prawnej

  2. Wypełnij formularz zgłoszenia (opisz swój problem)

  3. maksymalnie w ciągu 4 dni otrzymujesz odpowiedź