W dniu dzisiejszym Komisja Finansów Publicznych rozpatrzy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 3813).

Posłowie proponują zmianę stawek akcyzy na:

  • 9,3% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika wyższej niż 2000 centymetrów sześciennych, ale nie wyższej niż 3500 centymetrów sześciennych, oraz

  • dla pojazdów hybrydowych w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych o pojemności silnika wyższej niż 2000 centymetrów sześciennych, ale nie wyższej niż 3500 centymetrów sześciennych;

    i,

  • 1,55% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego równej 2000 centymetrów sześciennych lub niższej;

Dla aut z napędem spalinowym stawki pozostają bez zmian.

Ustawa ma wejść w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

W pracach komisji uczestniczyć będą Prezes Stowarzyszenia Komisów.pl, Maciej Szymajda, oraz Prawnik naszego Stowarzyszenia, Dariusz Brzozowski.

Projekt znajdziecie – TUTAJ