Regulamin

Członkowie korzystający z pomocy prawnej w ramach projektu „Pomoc Prawna”, akceptują zasady wynikające z niniejszego regulaminu.

Regulamin projektu „Pomoc Prawna” Stowarzyszenia Komisów

Warszawa, dnia 13.05.2019r.

§1

Z pomocy prawnej w ramach projektu mogą korzystać jedynie członkowie Stowarzyszenia Komisów, którzy nie zalegają ze składkami członkowskimi.

§2

1. Projekt „Pomoc Prawna” obejmuje udzielanie porad prawnych, analizę prawną przedstawionego stanu faktycznego oraz udzielanie odpowiedzi na zadane zapytania dotyczące obowiązujących norm prawnych.

2. Pomoc prawna świadczona w ramach projektu nie obejmuje, zastępstwa przed sądami i organami administracji publicznej oraz reprezentowania zgłaszającego w stosunkach z osobami trzecimi.

3. Kancelaria Adwokacka lub Kancelaria Radcy Prawnego udziela pełnego wsparcia prawnego w zakresie zastępstwa przed sądami i organami administracji publicznej oraz reprezentowania zgłaszającego w stosunkach z osobami trzecimi. Odbywa się to poza projektem “Pomoc Prawna”, odpłatnie dla zainteresowanego.

4. Członkowie którzy zgłoszą potrzebę pomocy szerszej niż w projekcie “Pomoc Prawna” poprzez formularz, otrzymują wsparcie Kancelarii Adwokackiej lub Kancelarii Radcy Prawnego na preferencyjnych warunkach, wynegocjowanych przez Stowarzyszenie Komisów.

§3

Pomoc prawna obejmuje w szczególności materię prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa upadłościowego oraz prawa administracyjnego.

§4

Pomoc prawna nie obejmuje materii prawa karnego i doradztwa podatkowego.

§5

Przekazywanie opisu stanu faktycznego odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanego formularza.

§6

1. Odpowiedzi udzielane są za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

2. Udzielenie odpowiedzi następuje w najbliższym możliwym terminie, nie później niż czwartego dnia roboczego po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie.

§7

Świadczona w ramach projektu pomoc prawna stanowi informację skierowaną wyłącznie do Członka Stowarzyszenia Komisów, który staje się jej dysponentem według własnego uznania. Stowarzyszenie Komisów nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie udzielonej pomocy prawnej jak i za wynikłe z tego tytułu konsekwencje wobec osób trzecich.