Stowarzyszenie Komisów.pl

Sejm przyjął Ustawę o Elektromobilności

Sejm przyjął Ustawę o Elektromobilności

Sejm przyjął Ustawę o Elektromobilności
13 stycznia
10:41 2018

Sejm przyjął ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Za ustawą zagłosowało 235 posłów, 165 było przeciw, 18 się wstrzymało.

Projekt ustawy zakładał możliwość tworzenia przez samorządy stref czystego transportu. Za wjazd do takiej strefy pojazdów o tradycyjnym napędzie spalinowym gmina mogłaby pobierać opłaty w wysokości do 30 zł dziennie.

Takiemu rozwiązaniu sprzeciwił się poseł Krzysztof Sitarski z Kukiz’15, który zaproponował poprawkę skreślającą zapisy o poborze opłat i ich maksymalnej wysokości. Poseł Sitarski zgłosił również poprawkę polegającą na dopisaniu punktów tankowania wodoru wraz z ich definicją do planu lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania i stacji gazu ziemnego wzdłuż pozostających w zarządzie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dróg sieci bazowej TEN-T.

Dzięki zdecydowanym i merytorycznym wystąpieniom Pana posła w trakcie posiedzeń plenarnych Sejmu i podczas posiedzenia Sejmowych Komisji Infrastruktury oraz Energii i Skarbu, reprezentujący rząd wiceminister energii Michał Kurtyka stwierdził, że rząd jest gotowy poprawkę Sitarskiego poprzeć.

Ostatecznie poprawki posła Krzysztofa Sitarskiego z Kukiz’15 zostały przyjęte przez komisje, a następnie przez Sejm.

Dzięki tym poprawkom miliony złotych zostaną w kieszeniach obywateli.

Ustawa przewiduje również szereg zachęt. Do zmiany samochodu na elektryczny lub hybrydę plug-in (PHEV), zachęcać ma zniesienie akcyzy, zwolnienie ich z opłat za parkowanie, większe odpisy amortyzacyjne dla firm. Projekt zakłada też budowę sieci infrastruktury dla paliw alternatywnych w miastach, na obszarach gęsto zaludnionych, oraz wzdłuż transeuropejskich drogowych korytarzy transportowych, co ma pozwolić na swobodne przemieszczanie się pojazdów napędzanych tymi paliwami. Do końca 2020 r. powstać ma 6 tys. punktów ładowania energią elektryczną o normalnej mocy i 400 punktów ładowania dużej mocy oraz 70 punktów tankowania CNG.

Posłowie Kukiz’15 kolejny raz wspierają kierowców. Dzięki ich zaangażowaniu Sejm zajmował się między innymi prawami kierowców, możliwością czasowego wyrejestrowania pojazdów, projektem jednej tablicy rejestracyjnej oraz wieloma innymi ważnymi dla nas sprawami. Posłowie Kukiz’15 zagłosowali również, za odrzuceniem poprawek usuwających z projektu „Rejestracji Profesjonalnej” samochody używane.

Co myślicie o tej ustawie? Pomoże Polakom podjąć decyzję o zmianie samochodu na elektryczny?

Kto według Was, poza Kukiz’15 broni praw kierowców w Sejmie?

Źródło:
Krzysztof Sitarski – TUTAJ 

PAP – TUTAJ 

Podobne artykuły

0 Komentarzy

Brak komentarzy!

Brak komentarzy, czy chcesz dodać pierwszy?

Napisz komentarz

Napisz Komentarz