W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej przy Biuro Rzecznika MŚP w sprawie omówienia niekorzystnych zmian przepisów dotyczących rejestracji pojazdów.

W spotkaniu reprezentował Nas Łukasz Szewczuk, który omówił problemy, które powstały w związku z wejściem w życie nowych przepisów. Uczestnicy dokładnie pokazali, że problem dotyczy wielu branż i zaproponowali rozwiązania.
Kolejne spotkanie spotkanie zostało ustalone na 07.03.2024 w którym mają uczestniczyć reprezentanci m.in. Ministerstwa Infrastruktury i Cyfryzacji.

Z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia Komisów