Stowarzyszenie Komisów.pl

UWAGA! Opłata Produktowa – WAŻNY wyrok NSA!

UWAGA! Opłata Produktowa – WAŻNY wyrok NSA!

UWAGA! Opłata Produktowa – WAŻNY wyrok NSA!
07 października
01:15 2017

Tematu Opłaty Produktowej nie poruszaliśmy do tej pory ponieważ czekaliśmy na wyrok NSA w tej sprawie. 26 września wyrok zapadł i niestety nie jest on dla nas korzystny.

W uzasadnieniu wyroku WSA od którego odwoływał się Przedsiębiorca sprowadzający samochody, przeczytamy między innymi, że: „Zdaniem Sądu, art. 2 pkt 9c) ustawy produktowej należy interpretować w ten sposób, że skoro oleje smarowe oraz używane opony pneumatyczne z gumy zaliczone zostały do produktów wymienionych w Załączniku nr 4a, to nie tracą tego przymiotu w sytuacji, gdy stanowią one część składową lub przynależność produktów stanowiących przedmiot importu produktów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, w tym w postaci używanych samochodów. Przesądza o tym użyte przez ustawodawcę sformułowanie: „w tym te z nich”. Gdyby bowiem ustawodawcy chodziło o uznanie za produkt części składowych lub przynależności olei smarowych i używanych opon pneumatycznych z gumy, to użyłby w omawianym przepisie sformułowania: „produktach – rozumie się przez to produkty zaliczone do rodzaju produktów wymienionych w załączniku nr 4a do ustawy, w tym części składowe lub przynależności tych produktów”. Tak się jednak nie stało i stąd stanowczo trzeba stwierdzić, że czym innym są, w rozumieniu art. 2 ust. 9c) ustawy produktowej, produkty, które zostały wymienione w załączniku nr 4a do ustawy, a czym innym produkty, stanowiące przedmiot importu produktów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów. Może się zdarzyć tak, że smary olejowe i używane opony pneumatyczne będą stanowić samodzielnie przedmiot importu produktów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, ale też może być i tak, jak w sprawie niniejszej, że będą one stanowić część składową przedmiotu importu produktów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, w tym przypadku samochodów używanych.”

W przedmiotowej sprawie kwoty są nie duże, ale proszę się tym nie sugerować ponieważ firma, której skargę rozpatrywał NSA, sprowadziła w tym czasie tylko kilka aut. Jeśli sprowadzacie więcej samochodów, koszty za ostatnie 5 lat mogą być ogromne!

W związku z tym w wysłaliśmy do wszystkich zarejestrowanych członków informacje na ten temat oraz propozycje rozwiązania tego problemu.

Prosimy o zapoznanie się z wiadomością email od StowarzyszeniaKomisów.pl

 

Linki do wyroków:

II SA/Bk 484/15 – Wyrok WSA w Białymstoku

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C1E57DEBC3

II OSK 118/16 – Wyrok NSA

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/834A3B4E9E

Podobne artykuły

0 Komentarzy

Brak komentarzy!

Brak komentarzy, czy chcesz dodać pierwszy?

Napisz komentarz

Napisz Komentarz