24 maja 2023 o godzinie 12:30 odbyło się posiedzenie połączonych Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. To był pierwszy krok to uchwalenia niekorzystnych dla naszej branży i kosztownych dla wszystkich kierowców zmian w prawie…

Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący poseł Wiesław Szczepański (Lewica) słowami: Otwieram posiedzenie połączonych Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. W porządku obrad mamy jeden punkt – pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (druk nr 3251) wraz z autopoprawką, którą przed chwilą otrzymaliśmy (druk 3251a).”

Projekt wraz poprawką przestawił i uzasadnił Podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Paweł Lewandowski. „Do tego projektu ustawy została zgłoszona autopoprawka, tak jak już pan przewodniczący zwrócił uwagę. Chciałbym pokrótce scharakteryzować istotę tejże. Aby optymalnie wykorzystać nowoczesne technologie dla ochrony Polaków, zasadne jest dodatkowe uzupełnienie przedmiotowego projektu ustawy o upraszczające rozwiązania prawne, których wdrożenie będzie możliwe dzięki systemowi teleinformatycznemu obsługującemu Centralną Ewidencję Kierowców i Pojazdów (CEPiK). Dlatego proponuje się autopoprawkę, której zasadniczym celem jest zapewnienie kierowcom i właścicielom pojazdów zniesienia biurokratycznych barier związanych z obsługą. Proponowane zmiany obejmują przyspieszenie zwrotu prawa jazdy obywatelom w przypadku umorzenia postępowania administracyjnego bez konieczności angażowania organów samorządu, zniesienie nadmiarowego obowiązku nałożonego na obywateli w postaci konieczności zgłoszenia nabycia pojazdu oraz uproszczenie i skrócenie procedur administracyjnych z tym związanych.”

Następnie głos zabrał Legislator Wojciech Białończyk: „Panie przewodniczący, szanowni państwo, Wojciech Białończyk z BL. Niestety, nie możemy wypowiedzieć się na temat samej autopoprawki, ponieważ otrzymaliśmy ją zaledwie 15 minut przed posiedzeniem Komisji i nie mieliśmy czasu na jej przeczytanie i zapoznanie się z jej treścią. Dlatego też, jeśli państwo uchwalą te przepisy, nie możemy wziąć odpowiedzialności za poprawność legislacyjną zawartych w niej przepisów.”

Całe posiedzenie komisji możecie obejrzeć TUTAJ. Polecam zapoznanie się z tym materiałem, żebyście wiedzieli jak tworzone jest prawo w naszym kraju.

Założenia poprawki wrzuconej na ostatnią chwilę, a rzeczywistość…

Co tak naprawdę przyjęto pod płaszczykiem upraszczających rozwiązań prawnych znoszących biurokratyczne bariery w postaci nadmiarowego obowiązku nałożonego na obywateli jakim jest konieczność zgłoszenia nabycia pojazdu w ustawie dotyczącej ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości?

Główna zmiana to zastąpienie obowiązku zgłoszenia faktu nabycia pojazdu na obowiązek złożenia wniosku o jego rejestrację. Zmiana dotyczyć będzie pojazdów krajowych już wcześniej zarejestrowanych. W związku z tą zmianą będziemy musieli rejestrować wszystkie pojazdy czyli zamiast złożyć przez internet zawiadomienie w 10 minut za 0 złotych, będziemy musieli udać się dwa razy do Wydziału Komunizacji (1 raz żeby zarejestrować pojazd, drugi żeby odebrać dowód rejestracyjny), poświęcając na to kilka godzin, często jechać do niego kilkadziesiąt kilometrów w każdą stronę i wydać od 67,50 zł do 161,50 zł. Poza tym od czasu rozpoczęcia procedury rejestracji do chwili odebrania dowodu rejestracyjnego nie możemy zbyć takiego pojazdu.

Drugą istotną zmianą jest doprecyzowanie i podniesienie wysokości kar za nierejestrowanie pojazdów w terminie i nieterminowe zgłoszenie faktu zbycia pojazdu. Firmy zawodowo zajmujące się obrotem pojazdami będą musiały zapłacić dwukrotnie więcej niż osoby niezajmujące się handlem samochodami. Dla nas kara wynosić będzie 1.000 lub 2.000 złotych.

Trzecia zmiana to nałożenie obowiązku rejestracji wszystkich samochodów sprowadzonych sprowadzonych spoza UE w ciągu 30 dni (dla firm zajmujących się obrotem pojazdami 90 dni).

Ostatnim krokiem do tej pory w Sejmie było głosowanie nr 80, które odbyło się 26 maja 2023 r. o godz. 17:55:25. Ustawa była procedowana bez żadnych konsultacji z branżą, co więcej nawet posłowie z Komisji Infrastruktury, którzy powinni zajmować się zmianami dotyczącego Prawa o Ruchu Drogowym nie mieli szansy zapoznania się z nią i wniesienia poprawek. Ustawa po zaledwie 53 godzinach procedowania w Sejmie została przyjęta i skierowana do Senatu, gdzie będzie będziemy próbowali ją zmienić.

Co dalej?

W poniedziałek jesteśmy umówieni na spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury w celu przekazania uwag naszej branży do tej ustawy i próby wypracowania satysfakcjonujących wszystkie strony poprawek.

O wynikach tego spotkania i dalszych prac nad ustawą będziemy informować Was na bieżąco.