Stowarzyszenie Komisów

Ogłoszenie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Komisów 31-08-2023

Ogłoszenie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Komisów 31-08-2023

Ogłoszenie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Komisów 31-08-2023
16 sierpnia
17:21 2023

Zarząd Stowarzyszenia Komisów zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków.

Zebranie odbędzie się w terminach:

31 sierpnia 2023 roku, godz. 10:00 (pierwszy termin).

31 sierpnia 2023 roku, godz. 10:15 (drugi termin).

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Zebrania.

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.

 4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 5. Przedstawienie rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Komisów i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Komisów

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Komisów

 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Zarządu nowej kadencji.

 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej nowej kadencji.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia Komisów

 12. Dyskusja na temat budowy portalu ogłoszeniowego:

 • forma prawna (np. Prosta Spółka Akcyjna),

 • wybór wykonawcy,

 • budżet,

 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Szczegółowe informacje w treści uchwały Zarządu.

Członków Stowarzyszenia Komisów prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa za pośrednictwem formularza złoszeniowego:

  UCHWAŁA nr 1
  Zarządu Stowarzyszenia Komisów

  z dnia 16 sierpnia 2023 roku. 

  w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Komisów

  § 1

  Zarząd Stowarzyszenia Komisów działając zgodnie z § 27 ust. 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia Komisów zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków („Zebranie”) w terminach:

  31 sierpnia 2023 roku, godz. 10:00 (pierwszy termin).

  31 sierpnia 2023 roku, godz. 10:15 (drugi termin).

   

  § 2

  Zebranie zwoływane jest jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

  § 3

  Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków:

  1. 1. Otwarcie Zebrania.

  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.

  4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

  5. Przedstawienie rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Komisów i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Komisów

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Komisów

  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

  9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Zarządu nowej kadencji.

  10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej nowej kadencji.

  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia Komisów

  12. Dyskusja na temat budowy portalu ogłoszeniowego:

  • forma prawna (np. Prosta Spółka Akcyjna),

  • wybór wykonawcy,

  • budżet,

  1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

   

  § 4

  Zebranie Członków odbędzie się w Warszawie – dokładny adres zostanie podany na stronie Stowarzyszenia Komisów najpóźniej do 28 sierpnia 2023 roku.

  O Autorze

  PREZES - MACIEJ SZYMAJDA

  PREZES - MACIEJ SZYMAJDA

  Podobne artykuły

  0 Komentarzy

  Brak komentarzy!

  Brak komentarzy, czy chcesz dodać pierwszy?

  Napisz komentarz

  Napisz Komentarz

  Archiwum