Wypowiedzenie polisy OC, czynność teoretycznie prosta, a jednak często sprawia problemy, dlatego postanowiłem zwrócić uwagę na kilka bardzo istotnych szczegółów, mających na celu uświadomienie osób zainteresowanych złożeniem takiego dokumentu w firmie ubezpieczeniowej.

Pierwszym ważnym aspektem, przy wypełnieniu dokumentu jest powołanie się na prawidłowy artykuł ustawy, na podstawie którego chcemy rozwiązać umowę ubezpieczenia OC. Wyróżniamy dwie podstawy prawne:

    • Art.28 Paragraf 1, Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Na podstawie tego artykułu wypowiemy umowę ubezpieczenia z dniem końca trwania polisy, a nie z dniem złożenia pisma, jest to niezwykle istotne, gdyż często klienci się mylą i podają złą podstawę prawną, a potem zakład ubezpieczeń upomina się o swoje pieniądze, które de facto im się należą.

    • Art.31 paragraf 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Na podstawie tego artykułu wypowiemy ubezpieczenie z dniem złożenia go firmie ubezpieczeniowej bądź w placówce pocztowej. Artykuł ten stosuje się w przypadku zakupu samochodu używanego, jeżeli chcemy zrezygnować z dotychczasowego ubezpieczenia i zawrzeć nową polisę.

Dużo osób nie wie, ale jest zasadnicza różnica w dwóch podstawach prawnych, które powyżej przedstawiłem. Powołanie się na odpowiednią podstawę prawną, pozwoli nam uniknąć problemów z późniejszymi roszczeniami, kierowanymi w naszym kierunku, przez firmę ubezpieczeniową.

Kolejną istotnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę to umieszczenie dokładnych danych samochodu, numeru VIN, numeru rejestracyjnego, a także wskazanie numeru polisy, którą chcemy wypowiedzieć. Następnie po wypełnieniu i podpisaniu dokumentu, należy go wysłać do firmy ubezpieczeniowej, niektóre firmy honorują dokument wysłany za pośrednictwem poczty e-mail, ale pamiętajcie, że musi być on podpisany i w formie załącznika. Dokument można również wysłać listem poleconym, pocztą tradycyjną, na adres firmy ubezpieczeniowej.

Zapewne zdarzyło się, że kupiliście auto bez wydruku polisy OC. Wtedy należy sprawdzić, czy auto posiada ubezpieczenie. Zróbcie to na stronie www.UFG.pl gdzie możecie pobrać wydruk zawierający aktualne dane dotyczące OC, oraz numer polisy.

Pamiętajcie, że w przypadku zakupu pojazdu, który wbrew obowiązkowi nie posiada ważnej polisy, musicie dokonać zakupu nowego ubezpieczenia w dniu nabycia.

Mam nadzieję, że powyższe informacje się Wam przydadzą, a w przypadku chęci uzyskania porady w tej lub innej sprawie, zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami naszego stowarzyszenia.