W dniu dzisiejszym Stowarzyszenie Komisów.pl zostało zaproszone do wzięcia udziału w XIX Posiedzeniu Rady Przedsiębiorców. Tematem posiedzenia będzie: Rola Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP w ochronie praw Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W posiedzeniu które odbędzie się 20 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 11.00 udziałem weźmie Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii JAROSŁAW GOWIN.

Ze względu na wymogi sanitarne posiedzenie zostanie zorganizowane w formule zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom.

Podczas Posiedzenia Gościowi JAROSŁAWOWI GOWINOWI zostaną zadane pytania zgłoszone wcześniej przez Radę Przedsiębiorców.

Prosimy Członków Stowarzyszenia Komisów.pl o nadsyłanie swoich pytań do dnia 16 listopada 2020 roku do godziny 10:00 na e-mail: biuro@sk.org.pl Nadesłane Pytania przekażemy do Rady Przedsiębiorców.