Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 czerwca 2024 roku o godzinie 10:00 w Klubie Sosnowym, ul. Trakt Lubelski 40a, 04-870 Warszawa, odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Komisów.

I termin godzina 10:00.

II termin godzina 10:15.

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w zebraniu.

Z poważaniem, Zarząd Stowarzyszenia Komisów

W przypadku gdy liczna zgłoszonych uczestników do dnia 26.06.2024 będzie mniejsza niż 20 osób spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Komisów ul. Wał Miedzeszyński 115 04-987 Warszawa.

O miejscu zebrania poinformujemy dnia 27.06.2024 na stronie Stowarzyszenia Komisów.

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Przewodniczącego Zebrania. 

4. Wybór Sekretarza – protokolanta Zebrania. 

5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

6. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia Komisów z działalności za rok 2023.

7. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Komisów z działalności za rok 2023.

8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Komisów za 2023 rok.

9. Przedstawienie projektu planu pracy na 2024 rok.10. Dyskusja i wolne wnioski.

10. Dyskusja i wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

*Członków Stowarzyszenia Komisów prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa za pośrednictwem adresu do dnia

e-mail: biuro@sk.org.pl