Stowarzyszenie Komisów.pl

Przepisy

 Z ostatniej chwili
  • Nie znaleziono postów

Rejestracja Profesjonalna – Sejm Przyjął projekt Ustawy!

    Rejestracja Profesjonalna – Sejm Przyjął projekt Ustawy!

W dniu dzisiejszym o godzinie 11:26 Sejm przyjął ustawę – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1543 i 1895), nad którą pracowało również StowarzyszenieKomisów.pl Teraz Ustawa

0 komentarzy Przeczytaj cały artykuł

Rejestracje Profesjonalna – posiedzenie Komisji

    Rejestracje Profesjonalna – posiedzenie Komisji

Projekt „Rejestracji Profesjonalnej trafił do Sejmu i został skierowany do dalszych prac w komisji. Na 8 czerwca 2017 roku o godzinie 14, zaplanowane zostało posiedzenie Komisji Infrastruktury na którym rozpatrywany

0 komentarzy Przeczytaj cały artykuł

Raport NIK na posiedzeniu Komisji Infrastruktury.

    Raport NIK na posiedzeniu Komisji Infrastruktury.

Informujemy, że w środę, 10 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury podczas którego, rozpatrzono informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego. Podczas

0 komentarzy Przeczytaj cały artykuł

Projekt ustawy wniesiony do SEJMU

    Projekt ustawy wniesiony do SEJMU

25 kwietnia 2017 roku Rada Ministrów przyjęła projekt dotyczący „Rejestracji Profesjonalnej”.  Wczoraj projekt ten trafił do Sejmu i został skierowany do Biura Legislacyjnego. Przebieg dalszych prac nad projektem możemy obserwować na

0 komentarzy Przeczytaj cały artykuł

AKCYZA – posiedzenie komisji w Sejmie.

  AKCYZA – posiedzenie komisji w Sejmie.

W dniu 06.04.2017 r.  odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, którgo temtem było opodatkowanie podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem

0 komentarzy Przeczytaj cały artykuł

SEJM o Czasowym wyrejestrowaniu i Strefach ograniczonych dla ruchu.

  SEJM o Czasowym wyrejestrowaniu i Strefach ograniczonych dla ruchu.

Dziś w Sejmie zaplanowane jest pierwsze czytanie dwóch dotyczących nas Ustaw, pierwsza: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo

0 komentarzy Przeczytaj cały artykuł

AKCYZA – nie będzie pierwszego czytania!

  AKCYZA – nie będzie pierwszego czytania!

W dniu dzisiejszym, z porządku obrad Sejmu w dniu 22 lutego 2016 roku, zdjęty został punkt 10 czyli pierwsze czytanie

0 komentarzy Przeczytaj cały artykuł

Stanowisko w sprawie Projektu Ustawy i jej Uzasadnienia.

  Stanowisko w sprawie Projektu Ustawy i jej Uzasadnienia.

W dniu dzisiejszym przesłaliśmy do Senatu nasze stanowisko w sprawie projektu ustawy i jej uzasadnienia. http://www.stowarzyszeniekomisow.pl/uploads/SK-01-12-2016.pdf

0 komentarzy Przeczytaj cały artykuł

AKCYZA – Spotkanie w WARSZAWIE 09.12.2016

  AKCYZA – Spotkanie w WARSZAWIE 09.12.2016

​​​​​​​AKCYZA – Spotkanie w Warszawie 09.12.2016 godzina 12.00 Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej ul.Jagiellońska 82F W związku z zapowiedzianym w

0 komentarzy Przeczytaj cały artykuł

Opinia StowarzyszeniaKomisów.pl w sprawie akcyzy.

  Opinia StowarzyszeniaKomisów.pl w sprawie akcyzy.

W dniu dzisiejszym przesłaliśmy do Senackich komisji zajmujących się projektem zmian w podatku akcyzowym (druk 107) opinię naszego stoważyszenia załaczamy

0 komentarzy Przeczytaj cały artykuł